Oppdateret. 9.2.2010. Kl. 19.33

Jeg heter Jack Lihaug, og har fått mine to første barnebarn, Kristina, som har egen Hjemmeside med mange bilder.(se meny)
Så er det lille Tina Amalie som kom til i oktober 2004, og har samme navnet som min farmor hadde.

Jeg kommer fra Bø i Vesterålen en liten kommune (ca. 3.350 innbygere 1999) , men en kommune som har masse å by på.

Bø kommune som ligger i Nordland, omfatter den sør vestre del av Langøya samt 1628 øyer og skjær i Vesterålen. Kommunen er innskåret av fjorder mellom bratte fjell.
Yttersiden av Langøya er et særegent alpelandskap med sylkvasse tinder opp til 680 m o.h. (Vardetinden). Strandflaten er bred og velutviklet, særlig i sør, og har tett bosetting.
Tettsted: Vinje/Steine (ca. 1200 innb. 1997).
Bø er en typisk fiskerikommune med en vesentlig del av industrien basert på fiske og jordbruk med husdyrhold, samtet godt utbygd handel/servicetilbud.

Kommunen har godt utbygd veinett, og fergefri veiforbindelse via Sortland og over Hinnøya til fastlandet (Rv.820/E10). For å komme til Bø langs Rv. 820 må du gjennom "Ryggedalstunnellen."

På Svinøya utenfor Vinje finnes den største samling gravhauger i Nord-Norge, i alt 150.

Ved Føre ble det i 1955 funnet steinkister i 11 graver fra ca. år 400.

Bø bygdemuseum ligger ved Vinjesjøen, hvor det også er plassen til Bø´s skulptur. (se Fakta om Bø )Fuglefjell i Nykvåg.(se Fakta om Bø ) Straume er administrasjonssenter, og på Asterset ligger Bø ungdomsskole. (se Fakta om Bø )
Sortland videregående skole avd. Bø ligger ved Steinesjøen.
Send E-mail.


SKRIV eller les i min gjestebok.

Tilbake til hoved.


©Jack R. Lihaug
8470 Bø i Vesterålen.