Bilder på side 5.
Datafreeken.

Her skriver jeg.

Musa må også brukes.

Se hva jeg fikk til på skjermen.Tilbake

Tilbake til besten